Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin ustala ogólne warunki współpracy Klienta i WYPISZ WYMALUJ oraz zamawiania usług WYPISZ WYMALUJ, w tym papeterii, usług graficznych, ilustracji, portretów.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia.
 3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nowypiszwymaluj.pl w zakładce „REGULAMIN”.

Zawarcie Umowy między stronami następuje w formie elektronicznej poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu lub poprzez e-maila i jest równoznaczne z podjęciem współpracy z WYPISZWYMALUJ i zaakceptowaniem Regulaminu.
WYPISZ WYMALUJ może odmówić zawarcia Umowy bez względu na przyczynę i bez obowiązku podawania przyczyn odmowy, o czym powiadomi niezwłocznie Klienta.

II. WARUNKI ZAMAWIANIA I PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia do opłacenia zamówienia. Płatność odbywa się przelewem, na konto podane w odpowiedzi na złożone zamówienie.
  Wysokość należności uzależniona jest od wartości złożonego zamówienia.
 2. Przy PROJEKCIE INDYWIDUALNYM opłata jest dzielona na koszt przygotowania projektu graficznego oraz koszt realizacji, przedstawiony Klientowi po wykonaniu projektu graficznego i na jego podstawie określony.
 3. Przy PROJEKCIE WEDŁUG WZORU koszt przygotowania projektu graficznego jest wliczony w cenę całkowitego zamówienia, którego płatność jest wykonywana przed przystąpieniem do produkcji.
 4. Przy PROJEKCIE WEDŁUG WZORU zamawianym w trybie ekspresowym „REALIZACJA ESPRESOWA” doliczana jest dopłata 30% całości zamówienia.
 5. Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z uruchomieniem procesu projektowego. W przypadku braku wpłaty w ciągu 5 dni zmówienie zostaje anulowane.

III. ELEMENTY PAPETERII ŚLUBNEJ I OKOLICZNOŚCIOWEJ

 1. Poszczególne produkty w sklepie mają swoją ustaloną cenę za sztukę, lub kilka sztuk.
  2.Cena zamówień małych ilości sztuk papeterii (poniżej 10) jest wyższa za sztukę i musi osiągnąć minimum 50 zł.
 2. WYPISZ WYMALUJ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i dostosowania cen w zależności od charakteru oraz rodzaju zamówienia.
 3. Możliwe są dodruki pojedyńczych sztuk, których
 4. WYPISZ WYMALUJ nie realizuje projektów wykonanych przez osoby trzecie.
 5. WYPISZ WYMALUJ w ramach realizacji zamówionych projektów nie udostępnia Klientom edytowalnych plików produkcyjnych oraz edytowalnych projektów w ramach zamówienia do samodzielnej realizacji.
 6. WYPISZ WYMALUJ jako autor realizacji (projektu) zastrzega prawo wyłącznego realizowania zamawianych projektów przez Klienta.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia do opłacenia zamówienia. Płatność odbywa się przelewem, na konto podane w odpowiedzi na złożone zamówienie. Wysokość należności uzależniona jest od wartości złożonego zamówienia.
 2. Przy PROJEKCIE INDYWIDUALNYM opłata jest dzielona na koszt przygotowania projektu graficznego oraz koszt realizacji, przedstawiony Klientowi po wykonaniu projektu graficznego i na jego podstawie określony.
 3. W przypadku zamawiania Próbek, Klient zobowiązany jest uiścić w ciągu 5 dni opłatę za zamówiony towar na konto podane na rachunku otrzymanym w odpowiedzi na złożone zamówienie. Próbki wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty w ciągu 5 dni roboczych.

V. PORTRETY

 1. Portrety malowane są akwarelą na podstawie przesłanych przez Klienta zdjęć. Zdjęcia muszą być dobrej jakości, z widocznymi cechami charakterystycznymi osób portretowanych, osoby nie muszą mieć zdjęcia wspólnego.
 2. Pierwszym etapem jest szkic wysyłany do klienta przed malowaniem obrazu. Na tym etapie możliwe jest wprowadzenie korekt i poprawek.
 3. Po zaakceptowaniu szkicu przystepujemy do malowania obrazu.
 4. Akceptacja szkicu oznacza akceptację projektu, poprawki na kolejnym etapie nie są możliwe ze względu na specyfikę produktu i ograniczone możliwości korekt.

VI. PAPETERIA OKOLICZNOŚCIOWA

 1. Poszczególne elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej mają ustaloną cenę za sztukę (lub kilka sztuk) oraz minimalne ilości, od jakich WYPISZ WYMALUJ realizuje ich zamówienie.
 2. WYPISZ WYMALUJ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i dostosowania cen w zależności od charakteru oraz rodzaju zamówienia.
 3. WYPISZ WYMALUJ nie realizuje projektów wykonanych przez osoby trzecie.
 4. WYPISZ WYMALUJ w ramach realizacji zamówionych projektów nie udostępnia Klientom edytowalnych plików produkcyjnych oraz edytowalnych projektów w ramach zamówienia do samodzielnej realizacji.
 5. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

V. PROJEKTY INDYWIDUALNE

 1. Projekty indywidualne, w tym projekty graficzne oraz ilustracje wykonywane są na podstawie wytycznych Klienta, i na podstawie przesłanych przez niego materiałów i informacji.
 2. Przed przystąpieniem do prac nad projektem indywidualnym pobierany jest zadatek w wysokości 30% wartości projektu na podane przy zamówieniu konto.
 3. Zadatek jest bezzwrotny.
 4. Po zaakceptowaniu przez klienta projektu, przed jego realizacją, lub wysyłką w uzgodnionym formacie, należy wpłacić na ww konto resztę kwoty.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Celem prawidłowej realizacji zamówienia przez WYPISZ WYMALUJ Klient zobowiązany jest wypełnić w wersji elektronicznej Formularz Zamówienia.
  WYPISZ WYMALUJ nie wprowadza zmian w tekstach oraz danych zawartych w Formularzu Zamówienia. Za poprawność tekstów odpowiedzialność ponosi Klient.
 2. WYPISZ WYMALUJ nie wykonuje tłumaczeń tekstów innych językach niż język polski.
 3. Przed wysłaniem projektu do druku WYPISZ WYMALUJ zobowiązuje się do przesłania Klientowi wizualizacji – elektronicznej wersji projektu, w celu sprawdzenia poprawności zawartości tekstowej i ostatecznej jego akceptacji.
 4. Po akceptacji projektu nie ma możliwości wprowadzenia do niego zmian.
 5. WYPISZ WYMALUJ nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy zgłoszone po akceptacji projektu.

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Proces Projektowy następuje po otrzymaniu przez WYPISZ WYMALUJ kompletnego Zamówienia oraz zaksięgowania wpłaty lub zadatku. W tym okresie WYPISZ WYMALUJ zobowiązuje się wysłać Klientowi drogą elektroniczną projekt/-y papeterii w celu akceptacji do druku.
 2. Proces Projektowy trwa do 15 dni roboczych z zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu o kolejne 5 dni roboczych w sezonie wzmożonej pracy (marzec – sierpień).
 3. WYPISZ WYMALUJ zastrzega sobie również prawo do odmówienia realizacji zamówienia, gdy uzna, że termin na jego wykonanie jest zbyt krótki oraz brak jest możliwości jego realizacji.
 4. Realizacja następuje po zaakceptowaniu projektu do druku przez Klienta oraz zaksięgowaniu wpłaty pozostałej należności za zamówienie. W tym czasie przygotowywane są pliki do druku, drukowane oraz kompletowane zamówienie.
 5. W przypadku projektu zaproszenia INDYWIDUALNEGO poprawki tekstowe, niewielkie poprawki kolorystyczne, zmiana fontu w projekcie są wliczone w cenę projektu (możliwość dwukrotnej zmiany). Każda kolejna poprawka kostuje 30 zł.

VIII. WYSYŁKA

 1. Koszty wysyłki ponoszone są przez Klienta.
 2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. WYPISZ WYMALUJ nie odpowiada za terminowość dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską.
 4. WYPISZ WYMALUJ zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie nadania przesyłki.
 5. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy odmówić przyjęcia przesyłki (nie należy podpisywać listów przewozowych, ani odbierać przesyłki od kuriera).
 6. Po dokonaniu potwierdzenia odbioru, prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera stanu zawartości przesyłki. Jeżeli zamówiony produkt, po jego odebraniu, okaże się uszkodzony, koniecznie należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY i obowiązkowo uwzględnić w nim USZKODZENIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. Odpowiedni dokument posiada przy sobie kurier. Ważne! Jeden egzemplarz protokołu należy zachować dla siebie, gdyż będzie on niezbędny do uznania zgłoszonej z tytułu uszkodzeń reklamacji.

IX. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Towar wykonywany na zamówienie nie podlega reklamacji.
  2.Ilości i rodzaje zamówionych elementów za pośrednictwem formularza zamówienia zaproszeń są wiążące. Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionych elementów.
 2. W wypadku braku akceptacji przygotowanego i przesłanego projektu przez WYPISZ WYMALUJ, Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia. Rezygnacja z zamówienia wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów Procesu Projektowego stanowiącego zadatek. Koszty te nie są zwracane Klientowi.
 3. Reklamacje dotyczące niepoprawności tekstów, wzorów, etc. zostaną uwzględnione jedynie w przypadku, gdy otrzymany towar będzie się różnił od projektu, który uprzednio został zaakceptowany przez Klienta i rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres WYPISZ WYMALUJ.
 4. W wypadku uznania reklamacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, WYPISZ WYMALUJ zobowiązuje się zwrócić koszty wysyłki poniesione przez Klienta w celu reklamacji towaru, oraz pokryć wszelkie koszty związane z ponownym wydrukiem i przesyłką towaru do Klienta.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń i wad technicznych, powstałe w wyniku transportu poprzez firmę kurierską, rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres WYPISZ WYMALUJ.
  7.O złożeniu reklamacji Klient zobowiązany jest powiadomić WYPISZ WYMALUJ w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.
 6. Reklamacje rozpatrywane są przez WYPISZ WYMALUJ w ciągu 10 dni roboczych.
 7. WYPISZ WYMALUJ informuje, że między projektem a wydrukiem mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne, które zależą głównie od indywidualnych ustawień danego monitora, modelu karty graficznej, czy ustawień kolorów w samym systemie operacyjnym. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
  WYPISZ WYMALUJ zastrzega, że między otrzymaną Próbką Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej a zamówionym kompletem Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej, mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne (plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego) w wyniku czynników wpływających na technikę druku cyfrowego w danym czasie. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
 8. Poszczególne egzemplarze Papeterii Okolicznościowej mogą się od siebie nieznacznie różnić ze względu na ręczne wykończenia elementów. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
 9. W poszczególnych egzemplarzach papeterii ślubnej i okolicznościowej mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne spowodowane techniką druku oraz drukiem na różnych maszynach drukarskich oraz materiałach. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
 10. Po złożeniu zamówienia i opłaceniu go, nie ma możliwości bezzwrotnej rezygnacji z zamówienia.

X.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APUS SP. Z O.O, z siedzibą przy ul. Jana Keplera 4a/23, 61-158 w Poznaniu.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a, b i c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyłącznie w celu przygotowania zaproszeń ślubnych i okolicznościowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach.